Skip to main content
Geen categorie

Gouden penning: Johan Georg I, keurvorst van Saksen verkrijgt Lausitz.

De veiling van 25 maart bevat een uiterst zeldzame penning. Het Rijksmuseum heeft sinds 1885 één exemplaar in zilver in haar bezit. De penning die nu geveild gaat worden is echter van goud!

Kavel 2594: Gouden penning, Johan Georg I, keurvorst van Saksen verkrijgt Lausitz.
Gedateerd 1621. Diam. 40,3 mm – Gew. 30,6 gr.

 In een standaardwerk door Gerard van Loon, uitgegeven in 1726, wordt de penning beschreven. 

Het betreft ‘Beschryving der Nederlandsche Historipenningen: Of beknopt Verhaal van ‘t geene sedert de overdracht der heerschappye van Keyzer Karel den Vyfden op Koning Philips zynen zoon, Tot het sluyten van den Uytrechtschen Vreede, In de zeventien Nederlandsche Gewesten is voorgevallen.’, deel 2.


  
Op blz 132 wordt de penning uitgebreid beschreven, inclusief de historische achtergrond. 
De historie in het kort is als volgt. Tijdens de Boheemse Opstand (1618-1620) werd de katholieke koning Ferdinand II van Habsburg afgezet door protestantse Boheemse edelen. Ze kozen Frederik V van de Palts tot hun nieuwe koning. In november 1620 werden de Boheemse legers echter verslagen in de Slag bij de Witte Berg, voor de poorten van Praag. De keurvorst van Saksen, Johan Georg I, speelde hierbij een beslissende rol. Als beloning kreeg hij Lausitz, een groot gebied tussen het huidige Duitsland, Polen en Tsjechië.

Meer informatie:

Zeeuws Veilinghuis
Herengracht 74
4331 PX  Middelburg
0031 (0)118-650680