Skip to main content
Geen categorie

Shiko Munukata en Ben Joppe

Onze internationale veiling van 5 en 6 juni 2012 bevat twee werken van Shiko Munukata (1903-1975).
Munukata was de voorman van een vernieuwende expressionistische vorm van Japanse houtsnijkunst. Hij kreeg van de Japanse overheid de hoogste cultuuronderscheiding en won met zijn houtsnijkunst onder andere eerste prijzen op de biënnales in Venetië en Sao Paulo.

Provenance: Ben Joppe (1915-2007). Joppe was een belangrijk kunstenaar uit Zierikzee, welke tegenwoordig wat in de vergetelheid is geraakt. Ondanks zijn relatieve onbekendheid in Nederland heeft hij internationaal een veel grotere faam. Zo won hij in 1957 een belangrijke Japanse prijs met een houtsnede. Het Parool schreef hier over:
“In november 1957 zond Ben Joppe na een half jaar te hebben geëxperimenteerd, enkele werken in. Hij begreep er zelf niets van, maar heel cultureel Japan was het er over eens: dit verdiende de hoogste onderscheiding. Dat betekende het begin van de publiciteit om Ben Joppe, die door journalisten en televisiecamera’s werd bestormd. De grootste Japanse dagbladen, Engelstalige kranten, een maandblad dat voornamelijk naar Amerika en Zuid – Oost Azië gaat, wijdden vele kolommen en foto’s aan deze nieuwe ster. De Asaki Shimbun, de Yomiuri, The Japan Times, Trade News, Asahi Evening News en andere bladen herinnerden aan een vroegere Hollandse schilder, Vincent van Gogh, die zoals bekend immers eveneens een groot bewonderaar was van de Japanse houtsnede.”
Joppe werkte samen met Munukata en heeft uiteindelijk ook samen met hem geëxposeerd. Op de foto staan ze beiden afgebeeld. Joppe was ook een vriend van Rudolf Bonnet. Meer informatie: www.stichtingbenjoppe.nl.
Meer informatie:
René de Visser

Zeeuws Veilinghuis
Herengracht 74
4331 PX  Middelburg
Tel. +31(0) 118-650680
info@zeeuwsveilinghuis.nl
www.zeeuwsveilinghuis.nl