Skip to main content

Nieuwsbrief augustus 2019

Hieronder vindt u beknopte informatie over onze veilingen en overige activiteiten.

Aziatica: 8 - 9 oktober

Al jaren verlopen onze Aziatica-veilingen uitstekend. Een hoogtepunt was bijv. het rolschilderij dat we in september 2017 voor € 185.000 verkochten. Ook de laatste veiling noteerden we veel uitschieters, zoals € 54.000 voor een Transition rolwagen, € 55.000 voor een Kangxi kaststel en € 65.000 voor een bronzen wierookbrander (hamerprijzen).

De komende veiling bevat weer een breed aanbod van goede kwaliteit. Naast veel porselein veilen we ook weer een collectie netsuke.

Regelmatig boeken we ook forse resultaten met hedendaags porselein. Er is op dit gebied veel kaf onder het koren, maar naar echte kwaliteit is veel vraag. Een voorbeeld van dergelijk porselein is de hier getoonde (grote) plaquette, gemaakt door de kunstenaar Huaijun Wang (1943).

Inbrengen voor deze veiling is nog mogelijk tot 23 augustus 2019.

Indonesische schilderijen: 6 december

Sinds 2007 domineren we deze markt. Sinds 2013 zijn we zelfs leidend in Europa op dit gebied. We vermoeden dat de laatste jaren in Europa naar waarde ca. 90% bij ons geveild is.

Voor de komende veiling zijn nu al topstukken ingebracht van grote kunstenaars zoals Rudolf Bonnet en Lee Man Fong.

Bijzonder is dat we nu ook een aantal schilderijen uit de 19e eeuw veilen, o.a. van Jacob Dirk van Herwerden (1806-1879) en Raden Saleh (1814-1880). Werken uit deze periode zijn vrij zeldzaam in dit marktsegment. Eén van de schilderijen is het hier getoonde ‘Gezicht op het Tenggergebergte te Oost Java, met tekenende man’ door Abraham Salm (1801 – 1876). Op de foto ziet u rechts de litho naar dit schilderij (collectie Rijksmuseum), links het origineel dat we zullen veilen. Voor meer informatie over dit schilderij, zie onze weblog.

Nieuw boek Rudolf Bonnet

Op dit moment is de vertaling naar Engels bijna afgerond. Komende maanden zullen we afbeeldingen selecteren voor het boek. Hiervoor hebben we contact met verzamelaars en musea wereldwijd. Ook zullen we veel tijd besteden aan het selecteren van foto’s uit het archief van Rudolf Bonnet.

Topwerken kunnen nog worden opgenomen.

Hier tonen we enkele van de ca. 140 Bonnets die we in het verleden veilden en ook zullen opnemen in het boek.

Kunst- en antiekveiling: januari 2020

Dit zal de openingsveiling van ons nieuwe pand zijn. Voor deze veiling zijn al fraaie werken ingebracht, waaronder een collectie Romantische schilderijen in ‘mint conditie’. Een voorbeeld is het hier afgebeelde schilderij van Adrianus Eversen (1818-1897). Daarnaast bevat de veiling nu al vrij veel werk van M.C. Escher, één van onze specialiteiten.

De presentatie en beleving in ons nieuwe pand zullen museaal zijn!

Nieuwe pand

Momenteel laten we een industrieel pand uit 1948 renoveren en verbouwen tot veilinghuis. Dit zou wel eens het duurzaamste veilinghuis ter wereld kunnen worden.

Samen met de tot kantoor getransformeerde graansilo van Rothuizen architecten (bekroond met o.a. de Passief Bouwen Award) en de Gemeente Middelburg worden nu grote stappen gezet om het gebied om te vormen tot hotspot voor circulariteit en duurzaamheid. Voor de omgeving is al subsidie beschikbaar gesteld.

De renovatie en verbouwing gaan voorspoedig, en op 20 en 21 september kunt u al een eerste indruk krijgen. Ons pand is dan namelijk het centrum van de ‘Zeeuwse duurzaamheidsfeesten’: ZLND 2050.

Meer informatie kunt u vinden op www.zlnd2050.nl.